سورس برنامه محاسبه کوچکترین مضرب مشترک دو عدد

یکی از تمرین هایی که به شدت در زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس داده می شود نوشتن برنامه محاسبه کوچکترین مضرب مشترک دو عدد در سی پلاس پلاس می باشد. در این پست سورس کد این تمرین رو آماده کردیم. معمولا این برنامه و تمرین با سوال برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی بگیرد و کوچترین مضرب مشترک(ک م م) آنها را محاسبه کرده،در خروجی چاپ کند. داده میشود. پیشنهاد میکنم از این سورس کدها در جهت آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس استفاده کنید.

مضرب مشترک دو عدد

توضیحی در مورد این برنامه دهیم  ، این برنامه دو عدد را میگیرد و با استفاده از حلقه ی do while گوچکترین مضرب مشترک آنها را محاسبه میکند.

سورس برنامه محاسبه کوچکترین مضرب مشترک دو عدد در سی پلاس پلاس

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top