سورس کد برنامه چاپ دنباله ی ۱و -۲ و ۳ و -۴ و …

باز به سراغ برنامه نویسی سی پلاس پلاس رفته ایم و سورس کد برنامه دیگر رو آماده کردیم در این پست جواب تمرین و سوال : برنامه ای بنویسید که n عدد اول از دنباله ی ۱و-۲و۳و-۴و… را در خروجی چاپ کند رو آماده کردیم.

چاپ دنباله ی ۱و -۲ و ۳ و -۴ و …

توضیحی در مورد این برنامه دهیم ، این دنباله همان دنباله ی اعداد طبیعی است،با این تفاوت که اعداد یکی در میان فرد هستند،پس یک متغییر از نوع int به نام sign تعریف میکنیم که در هر تکرار علامت عدد را عوض کند.

سورس کد برنامه چاپ دنباله ی ۱و -۲ و ۳ و -۴ و …

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top