سورس برنامه تشخیص ماکزیمم و مینیمم دو عدد

یکی از تمرین های ابتدایی و مقدماتی درس سی پلاس پلاس نوشتن برنامه تشخیص ماکزیمم و مینیمم دو عدد هست. در این پست سورس کد برنامه تشخیص ماکزیمم و مینیمم دو عدد در سی پلاس پلاس را آماده کردیم. این سورس کد جواب تمرین و سوال : برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته و ماکزیمم و مینیمم را در خروجی چاپ کند هست که پیشنهاد میکنم حتما از این سورس کدها در جهت یادگیری برنامه نویسی استفاده کنید.

سورس ماکزیمم و مینیمم دو عدد

سورس کد برنامه تشخیص ماکزیمم و مینیمم دو عدد سی پلاس پلاس

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top