سورس برنامه چاپ الگوی شکلی ۳

معمولا یکی از سوالات و تمرین های درس برنامه نویسی سی پلاس پلاس ، نوشتن برنامه هایی هست که یک شکل خاص رو چاپ کند. در سایت مطالب زیادی در این زمینه منتشر کردیم مثل سورس برنامه چاپ الگوی شکلی و سورس برنامه چاپ الگوی شکلی ۲ که شکل های دیگر رو چاپ میکند. در این پست سورس کد برنامه چاپ یک الگو ستاره ای رو آماده کردیم. سعی از این سورس کدهای سی پلاس پلاس در جهت یادگیری برنامه نویسی سی پلاس پلاس استفاده کنید.

سورس برنامه چاپ الگوی شکلی 3

برنامه ای بنویسید که شکل زیر را در خروجی چاپ کند.

*
**
***
****
*****
******

سورس برنامه چاپ الگوی شکلی

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top