سورس برنامه محاسبه معدل

سورس کد برنامه محاسبه معدل جز پر درخواست ترین سورس کدها توسط کاربران می باشد. در این پست سورس کد برنامه محاسبه معدل در زبان سی پلاس پلاس آماده کردیم. معمولا اساتید درس برنامه نویسی سی پلاس پلاس این سورس کد رو با سوال : برنامه ای بنویسید که نمرات دانشجو را از ورودی بگیرد و معدل آن را حساب کرده،در خروجی چاپ کند به عنوان تمرین میدهند.

سورس برنامه محاسبه معدل

توضیحی در مورد این برنامه دهیم تا شما کاملا نحوه کار و برنامه نویسی این برنامه رو متوجه شوید ، این برنامه تعداد واحد های دروس را در یک آرایه،و نمرات دروس را در آرایه دیگر ذخیره میکند و در نهایت معدل را حساب میکند.

سورس برنامه محاسبه معدل در زبان سی پلاس پلاس

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۱ دیدگاه

امیر مهدی

فوق العاده

پاسخ دهید
۱


Top