پروژه شبیه سازی شبکه عصبی

در این پست یک پروژه شبیه سازی برای شما دوستان آماده کرده ایم که در مورد شبیه سازی شبکه عصبی هستش و میتوانید از این پست دانلود کنید. در این تحقیق از نخستین کاربرد شبکه های عصبی یعنی تقریب توابع برای تقریب دیاگرام مودی برای استخراج ضریب اصطکاک دارسی که در محاسبات مربوط به افت فشار سیال لوله ها ناشی از اصطکاک ،استفاده می شود.

پروژه شبیه سازی شبکه عصبیدر مکانیک سیالات ضریب اصطکاک دارسی یا از نمودار مودی استخراج می شود و یا از فرمول های نیمه تجربی مانند معادله کلمبرک محاسبه می شود. در این مقاله تعداد ۱۲۰۰ نمونه از دو داده ورودی به نام عدد بی بعد رینولدز و زبری نسبی لوله تولید کرده ایم که داده های معلوم مسئله هستند و بصورت تصادفی و در محدوده مشخص انتخاب شده اند و۱۲۰۰ نمونه داده خروجی ضریب اصطکاک دارسی است که از روی نمودار مودی و با استفاده از داده های ورودی استخراج شده و به عنوان داده ای آموزش برای شبکه عصبی طراحی شده در نظر گرفته شده اند.

آموزش شبکه را با دو سری داده انجام شده است یک سری داده های معمولی و خام و سری دوم داده هایی که ورودی های آنها بصورت غیر خطی نورمالایز لگاریمی شده اند و تفاوت خطای نهایی آنها مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بعد از آموزش شبکه و رسیدن به سطح خطای مطلوب ،ضریب اصطکاک را از برنامه گرفته و وارد قسمت دوم برنامه برای محاسبه افت فشار لوله ناشی از اصطکاک سیال با جدار لوله برای جریان کاملا فراگیر و لوله با قطر ثابت کرده و افت هد اصلی را بدست آورده ایم.

فهرست پروژه شبیه سازی شبکه عصبی :

 • مقدمه
 • توضیحاتی در مورد جریان در لوله ها و دیاگرام مودی
 • افت فشار
 • شبیه سازی شبکه عصبی
 • داده های ورودی و خروجی
 • آموزش شبکه عصبی با جعبه ابزار Matlab
 • توضیح جز به جز برنامه نوشته شده
 • خروجی شبکه
 • بررسی نمودارهای استخراج شده
 • تعیین تعداد نورون های لایه پنهان
 • مثالی از محاسبه افت فشار در یک لوله با استفاده از برنامه نوشته شده
 • خروجی شبکه
 • منابع و مآخذ

دانلــود بـاکـــس

لینک های دانلود در این باکس قرار دارد
 • ۲ مگابایت
 • سورس ایران
 • پسورد : www.sourceiran.com

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top