دانلود مجموعه فیلم PHP از مبتدی تا پیشرفته

 

در این پست مجموعه بسیار گرانبها و ارزشمند رو برای استفاده دوستان قرار میدهیم .

این مجموعه آموزش مبتدی تا پیشرفته زبان برنامه نویسی PHP  به زبان انگلیسی است که با اندک آشنایی با این زبان کامل متوجه توضیحات می شوید .

 

PHP چیست؟

PHP یک زبان قدرتمند برای ساخت وب سایت های پویا است. این زبان اسکریپتی میتواند با HTML ادغام شود. php یک زبان در سمت سرور است, بدین معنا که کدهای php روی سرور تفسیر میشوند و خروجی html و یا خروجی های دیگری تولید میکند که توسط کاربر قابل مشاهده است.
php در سال ۱۹۹۴ توسط Rasmus Lerdorf ارایه شد. از آن زمان تا به حال تغییرات زیادی در این زبان اسکریپتی تحت لینوکس ایجاد شده است و در حال حاضر نسخه ۵ آن توسط تیم گسترش دهنده php عرضه شده است. تا به امروز حدودا بیش از ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وب سایت از این زبان برای ساخت برنامه های تحت وب خود استفاده کرده اند و به عنوان یکی از پرطرفدارترین زبان های اسکریپتی به حساب می آید.

 

این مجموعه شامل ۲۰۰ کلیپ آموزشی می باشد .

سر فصل های این مجموعه آموزشی:

۱ – Introductionto PHP
۲ – Installing XAMPP Part 1
۳ – Installing XAMPP Part 2
۴ – Creating Your First PHP File
۵ – Writing YourFirst PHP File
۶ – The phpinfo Function
۷ – The php.ini File
۸ – Indentation
۹ – echo
۱۰ – print
۱۱ – Output HTMLUsing echo_print
۱۲ – Embedding PHP Inside HTML
۱۳ – comments
۱۴ – Error Reporting
۱۵ – More on Error Reporting
۱۶ – Variables
۱۷ – Concatenation
۱۸ – if _ if else Statement
۱۹ – if _ else if Statement
۲۰ – Assignment Operators
۲۱ – Comparison Operators
۲۲ – Arithmetic Operators
۲۳ – Logical Operators
۲۴ – Triple Equals
۲۵ – while Loop
۲۶ – do while Loop
۲۷ – for Loop
۲۸ – switch Statement
۲۹ – die and exit Functions
۳۰ – Basic Functions
۳۱ – Functions with Arguments
۳۲ – Functions with a Return Value
۳۳ – Global Variables and Functions
۳۴ – String Functions Part 1
۳۵ – String Functions Part 2
۳۶ – String Functions Part 3
۳۷ – String Functions Part 4
۳۸ – Introduction to Arrays
۳۹ – Associative Arrays
۴۰ – Multi-dimensional Arrays
۴۱ – for each Statement
۴۲ – include and require Functions
۴۳ – include_once and require_once
۴۴ – Expression Matching
۴۵ – More on Expression Matching
۴۷ – String Functions Upper _ Lower Case Conversion
۴۸ – String Functions String Position Part 1
۴۹ – String Functions String Position Part 2
۵۰ – String Functions Replacing Part of a String
۵۱ – String Functions Replacing Predefined Part of a String
۵۲ – Word Censoring Part 1
۵۳ – Word Censoring Part 2
۵۴ – Creating a Find and Replace Application Part 1
۵۵ – Creating a Find and Replace Application Part 2
۵۶ – Creating a Find and Replace Application Part 3
۵۷ – Creating a Find and Replace Application Part 4
۵۸ – timestamps
۵۹ – Modifying timestamps
۶۰ – Random Number Generation
۶۱ – $_SERVER Variables Script Name
۶۲ – $_SERVER Variables Host Name
۶۳ – Using the Header to Force Page Redirect
۶۴ – ob_start
۶۵ – Getting Visitors IP Address
۶۶ – Better Way to Get Visitors IP Address
۶۷ – Detecting aVisitors Browser Part 1
۶۸ – Detecting aVisitors Browser Part 2
۶۹ – Working with $_GET Variables
۷۰ – Working with $_POST Variables
۷۱ – Working with Form Data
۷۲ – Using html entities for Security
۷۳ – Setting PHP Sessions
۷۴ – Unsetting PHP Sessions
۷۵ – Creating Cookies with PHP
۷۶ – Deleting Cookies with PHP
۷۷ – File Handling Writing to a File
۷۸ – File Handling Reading a File
۷۹ – File Handling Appending a File
۸۰ – The explode Function with File Handling Example
۸۱ – The implode Function with File Handling Example
۸۲ – File Handling Listing Files Part 1
۸۳ – File Handling Listing Files Part 2
۸۴ – File Handling Checking if a File Exists
۸۵ – File Handling Deleting and Renaming Files Part 1
۸۶ – File Handling Deleting and Renaming Files Part 2
۸۷ – Uploading Files The Basics
۸۸ – Uploading Files The Basics Part 2
۸۹ – Uploading Files Restricting File Size
۹۰ – Uploading Files Restricting File Extensions Part 1
۹۱ – Uploading Files Restricting File Extensions Part 2
۹۲ – Creating a non-unique Hit Counter
۹۳ – Creating a File Based Unique Hit Counter Part 1
۹۴ – Creating a File Based Unique Hit Counter Part 2
۹۵ – Creating a File Based Unique Hit Counter Part 3
۹۶ – MD5 Encryption Part 1
۹۷ – MD5 Encryption Part 2
۹۸ – Sending an Email Part 1
۹۹ – Sending an Email Part 2
۱۰۰ – Creating a Simple Contact Form Part 1
۱۰۱ – Creating aSimple Contact Form Part 2
۱۰۲ – Creating aSimple Contact Form Part 3
۱۰۳ – Creating a Simple Contact Form Part 4
۱۰۴ – An Introduction to XML
۱۰۵ – Reading a Simple XML File Part 1
۱۰۶ – Reading a Simple XML File Part 2
۱۰۷ – A YouTube XML Example
۱۰۸ – An Introduction to Databases
۱۰۹ – More AboutDatabases
۱۱۰ – phpMyAdminPart 1
۱۱۱ – phpMyAdminPart 2
۱۱۲ – phpMyAdminPart 3
۱۱۳ – Connecting to a Server and Database Part 1
۱۱۴ – Connecting to a Server and Database Part 2
۱۱۵ – SELECT Part 1
۱۱۶ – SELECT Part 2
۱۱۷ – SELECT Part 3
۱۱۸ – SELECT By Example Part 1
۱۱۹ – SELECT By Example Part 2
۱۲۰ – More Basic Querying Part 1
۱۲۱ – More Basic Querying Part 2
۱۲۲ – More Basic Querying Part 3
۱۲۳ – Creating a Database Hit Counter Part 1
۱۲۴ – Creating a Database Hit Counter Part 2
۱۲۵ – Creating a Database Hit Counter Part 3
۱۲۶ – Creating a Database Hit Counter Part 4
۱۲۷ – LEFT JOIN
۱۲۸ – RIGHT JOIN
۱۲۹ – JOIN
۱۳۰ – LIKE With a Search Engine Example Part 1
۱۳۱ – LIKE With a Search Engine Example Part 2
۱۳۲ – LIKE With a Search Engine Example Part 3
۱۳۳ – LIKE With a Search Engine Example Part 4
۱۳۴ – SELECT DISTINCT
۱۳۵ – Creating Tables
۱۳۶ – Logging the User In Part 1
۱۳۷ – Logging the User In Part 2
۱۳۸ – Logging the User In Part 3
۱۳۹ – Logging the User In Part 4
۱۴۰ – Logging the User Out
۱۴۱ – Getting User Data Part 1
۱۴۲ – Getting User Data Part 2
۱۴۳ – Protecting the User Against SQL Injection
۱۴۴ – Registration Form Part 1
۱۴۵ – Registration Form Part 2
۱۴۶ – Registration Form Part 3
۱۴۷ – Registration Form Part 4
۱۴۸ – More Validation Part 1
۱۴۹ – More Validation Part 2
۱۵۰ – More Validation Part 3
۱۵۱ – SQL Injection Part 1
۱۵۲ – SQL Injection Part 2
۱۵۳ – SQL Injection Part 3
۱۵۴ – SQL Injection Part 4
۱۵۵ – SQL Injection Part 5
۱۵۶ – Introduction to GD
۱۵۷ – Protecting Email with String to Image Part 1
۱۵۸ – Protecting Email with String to Image Part 2
۱۵۹ – Protecting Email with String to Image Part 3
۱۶۰ – Protecting Email with String to Image Part 4
۱۶۱ – Watermarking Images Part 1
۱۶۲ – Watermarking Images Part 2
۱۶۳ – Watermarking Images Part 3
۱۶۴ – Creating Captcha Image Security Part 1
۱۶۵ – Creating Captcha Image Security Part 2
۱۶۶ – Creating Captcha Image Security Part 3
۱۶۷ – Creating Captcha Image Security Part 4
۱۶۸ – Scaling Down Images to Thumbnails Part 1
۱۶۹ – Scaling Down Images to Thumbnails Part 2
۱۷۰ – Scaling Down Images to Thumbnails Part 3
۱۷۱ – Introduction to AJAX
۱۷۲ – Loading in file Contents to a DIV Part 1
۱۷۳ – Loading in file Contents to a DIV Part 2
۱۷۴ – Loading in file Contents to a DIV Part 3
۱۷۵ – Auto Suggest Application Part 1
۱۷۶ – Auto Suggest Application Part 2
۱۷۷ – Auto Suggest Application Part 3
۱۷۸ – Auto Suggest Application Part 4
۱۷۹ – Auto Suggest Application Part 5
۱۸۰ – POSTing Data Part 1
۱۸۱ – POSTing Data Part 2
۱۸۲ – POSTing Data Part 3
۱۸۳ – POSTing Data Part 4
۱۸۴ – POSTing Data Part 5
۱۸۵ – Throwing an Exception
۱۸۶ – try, throw, catch
۱۸۷ – Custom Exceptions
۱۸۸ – Custom Error Messages
۱۸۹ – Introduction to OOP
۱۹۰ – Classes, Properties, and Methods
۱۹۱ – Return a Property Value
۱۹۲ – Changing a Property Value
۱۹۳ – public, private, and protected
۱۹۴ – Constants
۱۹۵ – Class Constructo
۱۹۶ – Multiple Instances of Classes
۱۹۷ – extends Part 1
۱۹۸ – extends Part 2
۱۹۹ – Connecting to a Database the OOP Way
۲۰۰ – Final PHP Video!!!

دانلــود بـاکـــس

لینک های دانلود در این باکس قرار دارد
  • 1.66 گیگابایت
  • سورس ایران
  • پسورد : www.sourceiran.com

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۶ دیدگاه

Armen

Zip Pass=????

پاسخ دهید
۰

محمد

سلام
زیر نویس فارسی نمی تونید بسازید واسه این فیلما؟

پاسخ دهید
۰

محسن

لینک دانلود خرابه. لطفا لینک درست را قرار دهید.

با تشکر

پاسخ دهید
۰


Top