دانلود سورس پروژه TSP با الگوریتم مورچگان Ants

سورس پروژه TSP با الگوریتم مورچگان Ants

سورس پروژه TSP با الگوریتم مورچگان Ants

شرح مساله  فروشنده دوره گرد بدین شکل است:

یک محیط را در نظر بگیرید که در آن تعدادی شهر داریم و هزینه مستقیم  رفتن از شهری به شهر دیگر را می‌دانیم. حال باید کم‌هزینه‌ترین مسیری که از یک شهر شروع می شود و از همه شهرها تنها یکبار عبور می کند و به شهر اولی بازمی گردد را پیدا کنیم.

این مساله را میتوان با الگوریتم های مختلفی حل کرد که یکی از این الگوریتم ها الگوریتم مورچگان یا Ant می باشد.

روش کار کلونی مورچگان به این شکل است که مورچه ها وقتی از یک مسیر عبور می کنند در مسیر خود ماده ای بر جای می گزارند که فرومون نام دارد.

هر مسیری که مورچه بیشتری از آن عبور کرده باشد فرومون بیشتری در ان ریخته شده است و احتمال اینکه مورچه های دیگر جذب این مسیر شوند بیشتر است.

از این روش برای حل مساله TSP نیز بهره گرفته ایم. و در نهایت مسیری که فرومون بیشتری در ان ریخته شده است مسیر بهینه اعلام می شود.

در این برنامه از روش تردینگ  threading  یا همان چند نخی بهره گرفته ایم . در واقع هر مورچه یک Thread جدا ست.ولی محیط برای همه مورچه ها یکی است.

دانلــود بـاکـــس

لینک های دانلود در این باکس قرار دارد
  • پسورد : www.sourceiran.com

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top