روش‌های تشخیص هویت بیومتریک – مناسب برای پایان نامه دانشگاهی

پایان نامه روش‌های تشخیص هویت بیومتریک

چکیده :

این پروژه به معرفی سیستمهای تشخیص هویت که مهمترین و دقیق ترین آنها بیومتریک است خواهد ‏پرداخت . پس از تعریف بیومتریک به تعریف معماری سیستمهای بیومتریک می پردازیم و در می یابیم ‏که هر سیستم بیومتریک با چه معماری کار می کند. در این پروژه همچنین در مورد چند تکنولوی مهم ‏توضیح داده می شود مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، نحوه راه رفتن، چهره و … اما به دلیل اینکه سیستم اثر ‏انگشت از اهمیت بیشتری نسبت به سلیر سیستم ها برخوردار است بیشتر به تجزیه و تحلیل این سیستم ‏خواهیم پرداخت و ابتدا به معرفی خطوط و نقاط مشخصه انگشت که در اصطلاح به آنها ریزه کاری گفته ‏می شود می پردازیم و سپس روش های پردازش این نقاط برای رسیدن به الگویی برای شناسایی هویت ‏را بیان خواهیم نمود. پس از آن سنسورهای مختلف که همگی همراه با شکل برای فهم بیشتر مطرح شده ‏اند مورد بحث قرار خواهند گرفت و سپس این سنسورها با هم مقایسه می شوند ومزیت هر یک بیان می ‏شود. سپس به معرفی سایر سیستم ها خواهیم پرداخت و در انتها به معرفی مفهوم ترکیبات بیومتریک و ‏روشهای متنوع آن خواهیم پرداخت . استفاده از روش ترکیب بیومتریک کارایی، امنیت، دقت سیستم را ‏افزایش می دهد.‏

مقدمه :

از دیر باز انسان برای بقاء نیاز به تشخیص دوست از دشمن داشته است و تشخیص هویت برای وی ‏امری حیاتی بوده و هست، لذا امروزه سعی در مکانیزه سازی سیستمهای شناسایی بت تشخیص هوینت ‏شده است.” این پیشرفتها دلیل بر نیاز جامعه و جهان است”. نیازی که پیشرفت در آن باعث کاهش ‏تخلفات، افزایش امنیت، تسریع در امور روزمره و … شده است. در گذشته جهت شناسایی جرم و ‏جنایتکار از روال شناسایی اثر انگشت و چهره نگاری استفاده می شده، اما اکنون سیستمهای مکانیزه ‏ایجاد شده است.‏

فهرست مطالب : 

 • چکیده ‏۸‏
 • مقدمه ‏۹‏
 • فصل اول ‏۱۰‏
 • ‏۱-۱-سیستهای تشخیص هویت ‏۱۰‏
 • ‏۲-۱- بیومتریک چیست؟ ‏۱۱‏
 • ‏۳-۱- انواع بیومتریکها ‏۱۳‏
 • ‏۱-۳-۱- بیومتریکهای فیزیولوژیکی ‏۱۳‏
 • ‏۲-۳-۱- بیومتریکهای رفتاری ‏۱۴‏
 • ‏۴-۱- پارامترهای مهم در سیستم های بیومتریک ‏۱۶‏
 • ‏۵-۱- تکنولوژی های بیومتریک ‏۱۷‏
 • ‏۶-۱- ترکیبات بیومتریک ‏۱۷‏
 • ‏۷-۱- کاربردهای بیومتریک ‏۱۸‏
 • ‏۱-۷-۱- شناسایی مجرمان ‏۱۸‏
 • ‏۲-۷-۱- خرده فروشی/خودپردازها/پایانه های فروش ‏۱۹‏
 • ‏۳-۷-۱- دسترسی به حسابها ‏۲۰‏
 • ‏۴-۷-۱- خودپردازها ‏۲۰‏
 • ‏۵-۷-۱- تجارت الکترونیک / تلفنی ‏۲۱‏
 • ‏۶-۷-۱- دسترسی به رایانه/شبکه ‏۲۱‏
 • ‏۷-۷-۱- دسترسی فیزیکی/زمانی و کنترل حضور و غیاب ‏۲۲‏
 • ‏۸-۷-۱- شناسایی شهروندان ‏۲۳‏
 • ‏۱-۸-۷-۱- شناسایی ملی ‏۲۳‏
 • ‏۲-۸-۷-۱- مدیریت بحرانهای بزرگ شهری ‏۲۴‏
 • ‏۳-۸-۷-۱- رأی گیری ‏۲۵‏
 • ‏۴-۸-۷-۱-گواهینامه رانندگی ‏۲۵‏
 • ‏۵-۸-۷-۱- توزیع امکانات عمومی ‏۲۵‏
 • ‏۸-۱- امنیت در سیستم های بیومتریک:‏ ‏۲۶‏
 • ‏۹-۱- رمزگذاری بیومتریک ‏۲۷‏
 • ‏۱۰-۱- کارت شناسایی بیومتریک چیست؟ ‏۲۸‏
 • ‏۱۱-۱- مزایای کارت های شناسایی بیومتریک ‏۲۹‏
 • ‏۱۲-۱- کارت های شناسایی بیومتریک چگونه کار می کنند؟ ‏۳۰‏
 • ‏۱۳-۱- فرآیند ایجاد کارت شناسایی بیومتریک ‏۳۰‏
 • ‏۱۴-۱-بررسی صحت کارت شناسایی بیومتریک ‏۳۳‏
 • ‏۱۵-۱- بیومتریک؛ عبور بدون رمز ‏۳۴‏
 • ‏۱۶-۱- برای وسایل بیومتریک دو نوع کاربرد امنیتی تعریف می شود:‏ ‏۳۴‏
 • ‏۱۷-۱- خطاهای سیستم بیومتریک ‏۳۵‏
 • فصل دوم ‏۳۹‏
 • تکنولوژیهای بیومتریکی ‏۳۹‏
 • ‏۱-۱-۲- اثر انگشت(‏finger Print‏).‏ ‏۳۹‏
 • ‏۳-۱-۲- طرز حرکت (‏Gait‏)‏ ‏۴۱‏
 • ‏۵-۱-۲- چگونگی تایپ با کیبورد(‏KeyStroke‏)‏ ‏۴۳‏
 • ‏۶-۱-۲- گوش(‏Ear‏)‏ ‏۴۴‏
 • ‏۸-۱-۲- ورید و رگ‌ها (‏Vein‏ & ‏Vascular Patterns‏)‏ ‏۴۶‏
 • ‏۹-۱-۲- لب ها (‏Lips‏)‏ ‏۴۶‏
 • ‏۱۰-۱-۲- تشخیص چهره( ‏Face recognition‏).‏ ‏۴۷‏
 • ‏۱۵-۱-۲- دست خط و امضا(‏Handwriting‏ & ‏Signature‏)‏ ‏۵۱‏
 • ‏۱۶-۱-۲- ‏DNA ‏۵۲‏
 • ‏۲‏ ‏۵۳‏
 • فصل سوم ‏۵۵‏
 • ‏۱-۳- شناسایی از طریق اثرانگشت ‏۵۵‏
 • ‏۲-۳- مراحل پردازش تصویر در شناسایی بر اساس اثر انگشت ‏۵۶‏
 • ‏۳-۳- سنسورهای اثر انگشت ‏۵۹‏
 • ‏۱-۳-۳- از نظر دریافت تصویر به دو نوع تقسیم می شوند:‏ ‏۶۰‏
 • ‏۲-۳-۳- مزایا و معایب سنسورهای خازنی:‏ ‏۶۰‏
 • ‏۳-۳-۳- مزایا و معایب سنسورهای نوری:‏ ‏۶۰‏
 • ‏۴-۳-۳- مزایا و معایب سنسورها از نظر عملکرد داخلی(نوع اول)‏ ‏۶۱‏
 • ‏۴-۳- زنده بودن اثر انگشت و تتشخیص هویت ‏۶۲‏
 • ‏۵-۳- تشخیص اثرانگشت تقلبی ‏۶۴‏
 • ‏۶-۳- در سال ۲۰۰۵، ‏Biolab‏ دو روش جدید برای تشخیص انگشت جعلی:‏ ‏۶۵‏
 • ‏۷-۳- اثرانگشت ‏۶۵‏
 • ‏۸-۳- اشتباهات در انگشت نگاری ‏۷۱‏
 • ‏۸-۳- الگوی دمایی نوک انگشت:‏ ‏۷۳‏
 • ‏۹-۳- تشخیص از طریق تعرق بافت انگشت:‏ ‏۷۳‏
 • ‏۱۰-۳- روش های اندازه گیری دمای بافت:‏ ‏۷۴‏
 • ‏۱۱-۳- ایجاد گرما در محل قرارگیری انگشت:‏ ‏۷۴‏
 • ‏۱۲-۳- تشخیص زنده بودن اثرانگشت بر پایه آنالیز ویولت:‏ ‏۷۵‏
 • ‏۱۳-۳- آنالیز ‏Curvelet ‎‏ و ‏Curvelet Co-occurrence‏ جهت تشخیص ‏حمله های اثرانگشت جعلی به سیستم بیومتریک ‏۷۶‏
 • ‏۱۴-۳- استفاده از آنالیز خطوط برآمدگی انگشت توسط نورهای تابیده شده ‏۷۷‏
 • ‏۱۵-۳- استفاده از آنالیز ‏Time-Series ‏۷۷‏
 • ‏۱۶-۳- استفاده از آنالیزهای فرکانسی ‏۷۸‏
 • ‏۱۷-۳- تشخیص بر پایه مدل فیلتر گبور ‏۷۸‏
 • ‏۱۸-۳- تشخیص توسط آنالیز بویایی ‏۷۹‏
 • ‏۱۹-۳- تشخیص بر پایه آنالیز اعوجاج سطح پوست ‏۷۹

  ‏۲۰-۳- ویژگی های استاتیک چندگانه ‏۷۹‏
 • ‏۲۱-۳- قابلیتهای سیستم تشخیص اثرانگشت(‏Hamster‏):‏ ‏۸۰‏
 • ‏۲۲-۳- نقاط مشخصه ‏۸۱‏
 • ‏۱-۲۲-۳- بخشی که مسئول تهیه تصویر از اثر انگشت است ‏۸۱‏
 • ‏۲-۲۲-۳- بخشی که مسئول استخراج نقاط مشخصه است ‏۸۱‏
 • ‏۳-۲۲-۳- بخشی که مسئول تطابق اثر انگشت جاری با نمونه های موجود در پایگاه داده است ‏۸۳‏
 • ‏۲۳-۳- حسگر ها :‏ ‏۸۴‏
 • ‏۲۴-۳- موارد کاربرد:‏ ‏۸۶‏
 • ‏۲۵-۳- مزایای سیستم تشخیص اثرانگشت: (‏Hamster‏)‏ ‏۸۷‏
 • ‏۲۶-۳- کاستی های فناوری بیومتریک:‏ ‏۸۷‏
 • ‏۲۷-۳- چشم انداز فعالیت در زمینه فناوری بیومتریک:‏ ‏۸۸‏
 • فصل چهارم ‏۹۲‏
 • ‏۱-۴- بهبود کیفیت تصاویر اثر انگشت به منظور بکارگیری در سیستمهای تأیید هویت ‏۹۲‏
 • ‏۲-۴- در تصاویر اثر انگشت نواحی مورد نظر میتوانند به سه دسته تقسیم شوند:‏ ‏۹۴‏
 • ‏۳-۴- آشنایی با تبدیل موجک ‏۹۷‏
 • ‏۴-۴- بهبود کیفیت تصویر اثر انگشت با استفاده از تبدیل موجک ‏۱۰۱‏
 • ‏۵-۴- نرمال سازی ‏۱۰۴‏
 • ‏۶-۴- تجزیۀ موجک ‏۱۰۵‏
 • ‏۷-۴- فیلتر سراسری بافت ‏۱۰۷‏
 • ‏۸-۴- جبران جهت محلی ‏۱۱۰‏
 • ‏۹-۴- دوسطحی کردن تصویر ‏۱۱۲‏
 • ‏۱۰-۴- نتایج‎ ‎بدست‎ ‎آمده‎ ‎از‎ ‎پیادهسازی ‏۱۱۳‏
 • منابع ‏۱۱۵‏

 ۱۲۰ صفحه  –  ۴۴ صفحه اسلاید پاورپوینت

این پروژه مناسب برای کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های : 

کامپیوتر ، علوم کامپیوتر ، آی تی ، برق ، الکترونیک ، هوش مصنوعی ، الگوریتم و . . . 

خرید محصول

برای خرید محصول بر روی لینک های زیر کلیک کنید

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top