تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرونتحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

دانلود مقاله رشته کامپیوتر

آنالیز الگوریتم برنچ اند باند موازی ناهمگام

 
چکیده:
در این مقاله توضیحی درباره کامپیوترهای موازی می‌دهیم و بعد الگوریتمهای موازی را بررسی می‌کنیم. ویژگیهای الگوریتم branch & bound را بیان می‌کنیم و الگوریتمهای b&b موازی را ارائه می‌دهیم و دسته‌ای از الگوریتمهای b&b آسنکرون برای اجرا روی سیستم MIMD را توسعه می‌دهیم. سپس این الگوریتم را که توسط عناصر پردازشی ناهمگن اجرا شده است بررسی می‌کنیم.
 
نمادهای perfect parallel و achieved effiency را که بطور تجربی معیار مناسبی برای موازی‌سازی است معرفی می‌کنیم زیرا نمادهای قبلی speed up (تسریع) و efficiency (کارایی) توانایی کامل را برای اجرای واقعی الگوریتم موازی آسنکرون نداشتند. و نیز شرایی را فراهم کردیم که از آنومالیهایی که به جهت موازی‌سازی و آسنکرون بودن و یا عدم قطعیت باعث کاهش کارایی الگوریتم شده بود، جلوگیری کند.
 
کلمات کلیدی:

الگوریتمهای موازی

کامپیوترهای موازی

الگوریتم شاخه و قید

تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنکرون

فهرست مطالب : 
 • ۱- خلاصه: ۱
 • ۲- معرفی: ۲
 • ۳- کامپیوترهای موازی (Parallel computers): 6
 • ۴- الگوریتمهای موازی (Parallel Algorithm): 10
 • ۵- شاخه و قید (Branch and Bound): 14
 • – قانون Branching: 14
 • – قانون Bounding: 14
 • – قانون Selection: 15
 • – قانون Elimination: 15

قانون حذف شامل سر تست برای حذف زیر مسئله‌ها است: ۱۷

 • – feasibility test (بررسی امکان‌پذیری): ۱۷
 • – lower bound test (بررسی حد پایین): ۱۷
 • – dominance test (بررسی تسلط): ۱۸
 • Active subproblem: 18
 • Active set: 19
 • تعریف Knowledge: 20
 • ۶- الگوریتم شاخه و قید موازی: (Parallel B&B Algorithms): 21
 • موازی سازی در سطح high: 23

الگوریتم موازی شاخه و قید سنکرون : ۲۵

 • lower bound calculation (محاسبه حد پایین): ۲۵

۷- پارامترهای الگوریتمهای شاخه و قید موازی آسنکرون: ۲۹

 • Knowledgebase: 30
 • Sharing the Knowledge: 30
 • Using the Knowledge: 30
 • Knowledge hand ling: 30
 • ۱-۷- Knowledge sharing: 33
 • ۲-۷- Knowledge use: 36
 • ۳-۷- Dividing the work: 37
 • ۴-۷- Synchronicity : 39
 • ۸- پیچیدگی و تسریع (Complexity & Speedup): 42
 • ۱-۹- پیاده سازی الگوریتم: ۵۱

خرید محصول

برای خرید محصول بر روی لینک های زیر کلیک کنید

دیدگاه کاربران

تعداد دیدگاه های کاربران : ۰ دیدگاه
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.


Top